KTO sME

Lenerx, s.r.o. je nezávislá
poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti riadenia a informatiky.
Sídli v Košiciach
a pôsobí
v Slovenskej a Českej republike

Naše služby

KTO SME

Lenerx, s.r.o. je nezávislá
poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti riadenia a informatiky
Sídli v Košiciach
a pôsobí
v Slovenskej a Českej republike

Naše služby

– netradičné a prínosné riešenia vytvorené podľa potrieb partnera
– maximálne využitie vnútorných možností a zdrojov
– sme zainteresovaní na dobrom výsledku – riešenia vždy majú požadovaný efekt

ČOMU SA VENUJEME

ROZHODOVANIE

: : voľba a výber postupov
: : priebežné sledovanie
: : usmerňovanie procesov

Organizácia
: : stanovenie priorít
: : prerozdelenie pracovníkov
: : motivácia pracovníkov

Venujeme sa podpore managementu
a riadiacim štruktúram partnerských firiem.

PLÁNOVANIE

: : perspektíva a zabezpečenie výroby
: : prísun a príprava ľudí
: : prísun a príprava základných surovín
: : prísun a príprava materiálu

INVESTÍCIE
: : rozšírenie výroby
: : zmeny programu výroby
: : zníženie nákladov
: : ekologické požiadavky
: : hygienické a sociálne požiadavky

KVALITA

: : plnenie kvalitatívnych štandardov
: : vstupné a priebežné kontroly
: : výstupné kontroly

PREVENCIA

:: krízové situácie
:: eliminácia prestojov
:: bezpečnosť práce
:: kvalita a reklamácie
 1. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti zadania
  – analýza aktuálneho stavu
  – návrh riešení
  – definovanie štandardov
  – definovanie nových stratégií rozvoja
  – definovanie finančnej náročnosti riešení
  – výpočet efektívnosti investície
  – analýza rizík spojená s realizáciou nových riešení v existujúcom prostredí
 2. Vytvorenie zadaní pre jednotlivé riešenia, návrhy možných realizátorov
 3. Riešenie výberového konania
 4. Projektový dozor od začiatku do konca realizácie
 5. Podpora pri výbere spôsobu servisovania dodanej technológie
 6. Priebežné návrhy na optimalizáciu výkonnosti spoločnosti
 7. Optimalizácia používaných informačných systémov a ich efektívnejšie využívanie, tvorba nových podľa individuálnych požiadaviek
 8. Správa dát a informácií
 9. Marketing, komunikácia a podpora predaja
 10. Grafické návrhy a realizácia
 11. Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov
 12. Montáž a údržba elektrických zariadení  a bleskozvodov

Okrem zabezpečenia a organizácie výroby je v súčasnosti nevyhnutné získať prehľad o všetkých kľúčových procesoch v rámci firmy. Aj jednoduchá štruktúra firmy obsahuje oddelenia ako vývoj – predpríprava – príprava – výroba – sklad – odbyt (predaj).

Každé oddelenie má svoje špecifiká, spoločné však zostáva jedno – človek. Ľudský faktor je a vždy bude kľúčový.

Pre našu činnosť je prvoradý individuálny prístup. Je to dané šírkou pôsobenia a našim prehľadom v rozličných výrobných aj nevýrobných oblastiach. Poznatky a skúsenosti aplikujeme podľa individuálnych požiadaviek.

Vo všeobecnosti platí, mať prehľad a kontrolu znamená mať informácie. Tie musia byť do maximálnej miery objektívne
a správne načasované.

PRE KOHO

Dôležité je identifikovať a pomenovať problém – zadanie, na ktorý máme riešenia. Najčastejšími zadaniami sú úlohy týkajúce sa lepšieho načasovania procesov, zabezpečenie prísunu materiálu a surovín podľa reálnych potrieb, ale aj expedíciu hotových výrobkov. Riešime úlohy spojené so zavádzaním nových technológií, programových riešení a ich začlenenie do existujúcej prevádzky. Venujeme sa problematike plánovaných revízií a opráv. Vypracujeme projekty, kvalifikované posudky, audity prevádzky alebo výroby.

Spoločným cieľom je eliminácia alebo zmiernenie dopadov z prestojov, časových sklzov, odstávok a pod.


Hoci viete veľa, nikto nevie všetko. Sú problémy, ktoré nie je možné odstrániť internými silami. Moderné procesy výroby si vyžadujú veľkú špecializáciu a zameranie na konkrétnu činnosť. Špecializácia je skvelá, ale nevýhodou je prehliadanie, alebo v lepšom prípade podcenenie problému, ktorý je mimo našej odbornosti. Profesionál sa pozná podľa toho, že dokáže riešiť problémy progresívnymi postupmi a metódami.

Našimi partnermi sú podniky:

 • s pásovou výrobou a montážou
 • s výrobou a dodávkami
  podľa individuálnej zakázky
 • poskytujúce servis alebo služby

Oblasti, v ktorých ponúkame riešenia:

 • hutnícka výroba
 • strojárenstvo
 • montáže
 • poľnohospodárstvo
 • obchod
Responsive & Retina
High resolution graphics and responsive layout makes theme look great and crisp on any device and screen size.
Lots of Features
Vector icons, advanced theme options, huge font collection, post formats – are just some of the features.
Customer Support
If you ever need help, we will be there for you. Visit our support forums to get assistance in every situation.
Portfolios and Galleries
Our theme includes amazing portfolio and gallery builders. Hassle free, super flexible and fully customizable.
Powerful Backend
Create fast and easy with drag & drop page builder and powerful theme options. Absolutely no coding required.
Constant Updates
Receive lifetime free updates with new features and options to stay in trend with latest trends in web design.
Fusce sed risus mi. Cras faucibus nulla porta lacinia blandit.
dummy_logo
Mauris mauris felis, fermentum a turpis in, feugiat semper odio.
dummy_logo
Fusce sed risus mi. Cras faucibus nulla porta lacinia blandit.
dummy_logo
Mauris mauris felis, fermentum a turpis in, feugiat semper odio.
dummy_logo
Mauris mauris felis, fermentum a turpis in, feugiat semper odio.
dummy_logo
Donec semper lorem ligula, sed suscipit enim finibus et.
dummy_logo
Modern and clean design
Slider Revolution integration
Mobile ready out of the box
Powerful portfolio builder
Automatic photo gallery
Customizable headers
For business and creative folks
Multiple header style choices
Advanced options for any page
Full width content option
Ready for translation
WooCommerce shop
Various media type support
Post format based blog
Drag & Drop builder interface
Comprehensive theme options
Integration for included plugins
Dedicated support & community

AKO PRACUJEME

Každý podnik má svoje špecifiká – tie sú dané konečným výrobkom (službou), alebo oblasťou pôsobenia. Procesy a komunikácia majú všeobecne platné pravidlá, ktoré sa dajú správnym rozhodnutím zaviesť a získať viac informácií pre rozhodovanie.

Disponujeme odborníkmi z rozličných oblastí výroby s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom.

Navrhneme riešenie, spoločne s vedením podniku ho aplikujeme, robíme priamy dozor, alebo vstupujeme konzultačne do kľúčových etáp aplikácie. Spoločným cieľom je prínos očakávaných výsledkov, úspora nákladov, efektívnejšie využitie vstupov, vytvorenie zisku.

ČO ZÍSKATE

Optimalizáciu procesov v rámci podniku tak, aby všetky oddelenia fungovali efektívne.
Alternatívny pohľad na možné riešenia s finančným posúdením.
Lepší prehľad o jednotlivých procesoch výroby a riadenia.
Kvalifikovanú podporu pri dôležitých rozhodnutiach.

KONTAKT A FORMULÁR

Pre viac informácií nás kontaktujte:

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Sídlo a fakturačná adresa:

  Lenerx, s.r.o.

  Vojenská 11

  040 01 Košice

  IČO: 44 576 757

  IČ DPH: SK 202 2749 905


  Ľubor Lenárt – elektroinštalácie a montáže

  Mail: lenerx@gmail.com

  Telefón: +421 905 468 179